mgl_header.png

Przedstawiciel

O firmie

Wyłącznym przedstawicielem MGL Avionics w Polsce i właścicielem niniejszej witryny jest:

PROFI Polska Sp. z o.o.

Logo airPROFI

 

Siedziba firmy:

ul. Bobrowskiego 7/1

31-552 Kraków

NIP: PL6790085286

Regon: 350128230

KRS: 0000204457

 

 

Biuro i adres do korespondencji:

Lotnisko Pobiednik Wielki

32-126 Igołomia

 

Bank:

ING Bank Śląski O/Kraków

60 1050 1445 1000 0023 0590 9737

 

Zarząd:

Aleksander Opoczyński