mgl_header.png

Przedstawiciel

Uwagi prawne

Logo airPROFI

UWAGI PRAWNE

 

 

Podmiot odpowiedzialny:

PROFI Polska Sp. z o.o.

ul. Bobrowskiego 7/1

31-552 Kraków

 

NIP: PL6790085286

Regon: 350128230

KRS: 0000204457

 

Biuro na lotnisku EPKP i adres korespondencyjny:

PROFI Polska Sp. z o.o.

Lotnisko Pobiednik Wielki

32-126 Igołomia


Telefon i e-mail:

proszę kliknąć tutaj

 

Konta bankowe:

ING Bank Śląski O/Kraków

BIC: INGB PL PW

IBAN dla płatności w EUR: PL85 1050 1445 1000 0023 0590 9869

IBAN dla płatności w PLN: PL60 1050 1445 1000 0023 0590 9737

 

 

Zarząd:

Aleksander Opoczynski

mgr inż.

 

Copyright:

Copyright Profi Polska Sp. z o.o.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafika, dźwięki, animacje i filmy jak również układ tejwitryny podlega ochronie prawa autorskiego i innych przepisów prawa. Zawartość niniejszej witryny nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana ani udostępniana stronom trzecim w celach komercyjnych.

Odpowiedzialność:

Niniejsza witryna internetowa służy wyłącznie celom informacyjnym. Jej zawartość została przygotowana z należytą starannością. Jednak Profi Polska Sp. z o.o. nie przejmuje żadnych gwarancji, ani bezpośrednich ani pośrednich, za sposób przedstawienia lub prawdziwość przedstawionych materiałów i nie przejmuje żadnej odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności za straty, utracone zyski lub obroty) w odniesieniu do prezentowanych materiałów względnie ich wykorzystania. W wypadku jeżeli zawartość witryny narusza obowiązujący stan prawny prosimy o niezwłoczne powiadomienie. Usuniemy odnośną zawartość w możliwie krótkim czasie.

Ceny:

Wszystkie ukazane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i Handlowego a jedynie mogą być traktowane jako zaproszenie do rokowań. Podane ceny mogą ulec zmianie.

Odnośniki do witryn zewnętrznych:

Witryny Profi Polska Sp. z o.o. zawierają odnośniki (linki) do informacji umieszczonych na serwerach, które nie podlegają kontroli i odpowiedzialności Profi Polska Sp. z o.o. Profi Polska Sp. z o.o. nie przejmuje żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za w/w informacje oraz nie wspiera ani zatwierdza ich pod względem prezentowanej treści.